Μέρισμα

Κατά την ολοκλήρωση της Προσφοράς Ανταλλαγής Μετοχών η Titan Cement International S.A. θα μειώσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά €150 εκατομμύρια, με άμεση ισχύ κατά την ολοκλήρωση της Προσφοράς Ανταλλαγής Μετοχών, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους ύψους €150 εκατομμυρίων, σε μία ή περισσότερες δόσεις και σε χρόνο που θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα διενεργηθεί χωρίς την ακύρωση Μετοχών.

Η TITAN Cement International κατέστη η μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, έπειτα από την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που υπεβλήθη στους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ, πρώην μητρικής εταιρίας του Ομίλου από την ίδρυσή της έως 31.01.2019. Δείτε τα αρχεία των Μερισμάτων της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για μέγιστη εμπειρία περιήγησης.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES