Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως και συνέρχεται στη Λευκωσία της Κύπρου. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με δημόσια πρόσκληση, η οποία αναρτάται σε αυτόν το ιστότοπο. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, η TITAN Cement International παρουσιάζει προς τους μετόχους τα ετήσια αποτελέσματα και τις σημαντικότερες οικονομικές και λειτουργικές εξελίξεις, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα. Επίσης, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι καλούνται να ψηφίσουν επί διαφόρων αποφάσεων. Τα στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνονται τακτικά στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Η TITAN Cement International κατέστη η μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, έπειτα από την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που υπεβλήθη στους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ, πρώην μητρικής εταιρίας του Ομίλου από την ίδρυσή της έως 31.01.2019. Δείτε τα αρχεία των Γενικών Συνελεύσεων της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για μέγιστη εμπειρία περιήγησης.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES